Vraag je fytolicentie aan voor 31 augustus 2014 | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciƫle en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Vraag je fytolicentie aan voor 31 augustus 2014

Vanaf 25 november 2015 moeten alle tuinaannemers die omgaan met professionele gewasbeschermingsmiddelen houder zijn van een fytolicentie. Vroege aanvragers worden beloond met een extra jaar geldigheidsduur tijdens de overgangsperiode. Omdat er nog heel wat leden met ons contact opnemen met informatievragen, herhalen we deze oproep.

Fytolicentie voor tuinaannemers
Een tuinaannemer heeft minstens een fytolicentie P2 'Professioneel gebruik' nodig. Indien je deze niet hebt tegen 25 november 2015, zal je geen producten voor professioneel gebruik meer kunnen aankopen of gebruiken. Tot en met 24 november 2015 gelden dus de gebruiks-, verkoops- en opslagvoorwaarden van het huidige erkenningssysteem (erkend gebruiker).  In de tuinaanlegsector mogen medewerkers met een fytolicentie P1 'Assistent professioneel gebruik' enkel fytoproducten toepassen in opdracht van een fytolicentiehouder P2. Zij mogen dus wel de producten gebruiken maar kunnen geen producten aankopen en/of beslissen waar en wanneer de producten zullen gebruikt worden. Een tuinaannemer met een fytolicentie P2 kan maximaal 10 medewerkers in dienst hebben die beschikken over een fytolicentie P1.

Overgangsperiode van 1/9/2013 tot 31/8/2015
Sinds 1 september 2013 kan de fytolicentie aangevraagd worden bij de FOD Volkgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Om iedereen de mogelijkheid te geven om zich in orde te stellen, is er een overgangsperiode ingevoerd die loopt van 1 september 2013 tot 31 augustus 2015. Om een fytolicentie te bekomen moet je bewijzen dat je over de nodige kennis beschikt. Tijdens de overgangsperiode kan men een fytolicentie bekomen op basis van een diploma of op basis van ervaring. Een tuinaannemer die kan aantonen dat hij minimum 2 jaar beroepservaring heeft met gewasbeschermingsmiddelen kan eerst voor zichzelf een fytolicentie P2 en daarna een fytolicentie P1 voor zijn medewerkers aanvragen.

“Wie de aanvraag doet voor 31 augustus 2014 mag rekenen op een fytolicentie die zeven jaar geldig is.”

Wat na de overgangsperiode?
Na de overgangsperiode zal dit enkel nog kunnen op basis van een diploma of na het afleggen van een examen. Een tuinaannemer zal dan afhankelijk van de gevolgde studies een fytolicentie P1 of fytolicentie P2 kunnen bekomen als er tijdens die opleiding de nodige vakken betreffende gewasbescherming gegeven worden. Wie niet over een diploma beschikt zal een examen moeten afleggen, eventueel voorafgegaan door een basiscursus die minimum 16 uur zal duren voor een fytolicentie P1 of 60 uur voor een fytolicentie P2.

Vroege aanvragers worden beloond
Wie een fytolicentie nodig heeft, wacht beter niet te lang met de aanvraag. De FOD Volksgezondheid beloont vroege aanvragers met een langere geldigheidsduur van de fytolicentie. Wie de aanvraag voor 31 augustus 2014 doet, mag rekenen op een fytolicentie die zeven jaar geldig is. Bij een aanvraag tussen 1 september 2014 en 28 februari 2015 is de geldigheidsduur zes jaar en tussen 1 maart 2015 en 31 augustus 2015 is die vijf jaar. Na 25 november 2015 is een fytolicentie standaard zes jaar geldig.

Hoe de fytolicentie behouden?
Een fytolicentie zal in België 6 jaar geldig zijn. Om de fytolicentie te verlengen zal men de nodige bijscholingen moeten volgen. Dit betekent dat de eerst reeks van bijscholingen zullen moeten gevolgd worden tegen november 2020/2021/2022 afhankelijk van de initiële geldigheidsduur van je fytolicentie. Het aantal bijscholingen dat men zal moeten volgen is afhankelijk van de fytolicentie. Voor een fytolicentie P1 zal dit drie vormingsactiviteiten zijn in die periode, voor een fytolicentie P2 vier vormingsactiviteiten.

Aanvraag fytolicentie voor jezelf en voor je medewerkers
Via de website www.fytolicentie.be kan je op een eenvoudige manier je fytolicentie P2 'Professioneel gebruik' aanvragen. Belangrijk is dat je een persoonlijk e-mailadres hebt om de aanvraag via deze digitale toepassing te kunnen doorvoeren. Wat leg je nog best klaar: jouw rijksregisternummer(te vinden op de achterkant van je identiteitskaart), het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer van je bedrijf te vinden via de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO public search). Vooraleer je de aanvraag van een fytolicentie P1 'Assistent professioneel gebruik' voor je medewerker(s) kan doen, dien je eerst zelf je fytolicentie P2 aan te vragen. Let er op dat je per medewerker een specifiek e-mail adres dient op te geven. De aanvraag voor een fytolicentie P1 of P2 is kosteloos.