Wat moet je als werkgever doen bij weerverlet? | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Wat moet je als werkgever doen bij weerverlet?

Weerverlet parken en tuinen

Wanneer slecht weer het werk onmogelijk maakt, dan kan de arbeidsovereenkomst worden geschorst. De arbeider moet vooraf worden verwittigd. Elke maand moet de RVA bij de eerste werkloosheidsdag worden verwittigd. Dat moet ook gebeuren bij hervatting van het werk.We geven je het advies om in dit verband contact op te nemen met je sociaal secretariaat.  

Tijdelijke werkloosheid slecht weer

Onder "tijdelijke werkloze" verstaan we een werknemer die door een arbeidsovereenkomst verbonden is, waarvan de uitvoering tijdelijk geheel of gedeeltelijk geschorst is. “Slecht weer” houdt in dat de weersomstandigheden zo ongunstig zijn dat het werk, als een rechtstreeks gevolg van deze weersomstandigheden, onmogelijk kan worden uitgevoerd.  

Elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e53  

Met de onlinedienst Tijdelijke werkloosheid kunt u als werkgever:

  • een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid van één of meerdere werknemers doen
  • de eindbeslissing van de RVA bekijken.  

De beslissing van de RVA is beschikbaar in PDF-vorm de dag nadat ze effectief genomen is. Is de beslissing positief, dan kan uw werknemer aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering als tijdelijk werkloze. Wanneer u uw aangifte via elektronische gestructureerde berichten gedaan heeft, ontvangt u de eindbeslissing van de RVA langs dezelfde weg.  

Aanvullende vergoeding werkloosheid wegens slecht weer via Sociaal Fonds Parken en Tuinen  

Een aanvullende werkloosheidsvergoeding wordt toegekend aan de werknemer wanneer zij ten gevolge van slecht weer werkloos worden gesteld. Het aantal te vergoeden werkloosheidsdagen werd bepaald op max. 40. De werknemers dienen minstens 1 volledig kwartaal in dienst te zijn om van deze premie te kunnen genieten.  

Deze aanvullende werkloosheidsuitkering wordt alléén toegekend voor de door RVA vergoede dagen werkloosheid omwille van slecht weer. Het bedrag van de aanvullende werkloosheidsvergoeding is 6,20 Euro per dag. Uitbetalingsmodaliteiten voor de werkloosheidsdagen “slecht weer”:

  • De werkgever doet de aanvraag aan het fonds via een aanvraagformulier
  • Het Fonds berekent en drukt een attest met de juiste gegevens
  • Het Fonds stuurt de attesten naar de werkgever of de werknemer.
  • De werknemer bezorgt deze aan de vakbond of aan het fonds voor uitbetaling.
  • Het komt er op neer dat de werkgever eenmalig enkel de aanvraag indient tot uitbetaling en het fonds neemt het verdere papierwerk voor zijn rekening.  

AANVRAAG UITBETALING AANVULLENDE WERKLOOSHEIDSVERGOEDING WEGENS SLECHT WEER: https://145-4.be/online-formulieren/weerverlet-1/ of kllik op de knop voor bijlage in Word