Werk mee aan TV-Tuinenprogramma! | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Werk mee aan TV-Tuinenprogramma!

De beste doelgroep

Op basis van marktonderzoek en gezien de toegenomen belangstelling voor tuingenieten sinds Corona, zet VLAM vooral in op het bereiken van grote de groep 45-plussers. Zij hebben financiële ruimte en willen meer dan vroeger (tuin-) genieten. Voor hen plannen we uitzendingen op Plattelands-TV en Eclips TV, elk goed voor 300.000 tot 400.000 kijkers per dag. Voor de jongere doelgroep wordt met dezelfde tuinen en thema’s een snellere, flitsende formule uitgewerkt om via digitale weg de wereld in te gaan. Hier verwachten we geen korte termijneffect, dit is investeren in de toekomst.

Tuinaannemer en tuin centraal

In eerste instantie zijn tien uitzendingen gepland vanaf einde september, in een terugkerende lus op beide zenders. Elke aflevering zet een bepaald type tuin of tuinconcept in de kijker. Zo wordt gedacht aan o.m. klimaattuin, ecologische tuin, wellness- en vakantietuin tot daktuin. Ook verticaal groen, grondgebonden en living wall komt aan bod, net als boomverzorging. Deze lijst is op dit ogenblik allesbehalve definitief: bezorg ons uw suggesties!

Voor elk van deze thema’s tonen we eerst een tuin in aanleg, heraanleg of grondig onderhoud. Zo maakt de kijker kennis met het werk en de vakkennis van de aannemer. Het tweede deel van het programma zoomt in op een gelijkaardige tuin van enkele jaren oud, die nu op haar best is.

Presentatie van het programma en inhoudelijke uitwerking zijn in handen van Gil Claes en Marc Verachtert, die u nog kent van eerdere tuinprogramma’s. Marc is bovendien in groen Vlaanderen goed gekend van zijn groenpagina’s in kranten en bijdragen in groen-, bouw- en lifestylemagazines.

Doe mee!

Om zowel tuintypes, werven en afgewerkte tuinen, te vinden, vraagt VLAM uw medewerking!

Stuur voorstellen in, liefst zo concreet mogelijk, met enkele foto’s of verwijzingen naar uw website. Wil u Marc en de cameraploeg in mei of juni op een werf toelaten en in dezelfde periode een van uw mooiste projecten laten filmen, laat dit weten voor 21 maart via info@tuinaannemer.be. 

Omdat deze TV-tuinenreeks promotie maakt voor alle tuinaannemers kan geen van de programma’s persoonlijke reclame bevatten. Wel zet de bijdrage waar u aan meewerkt uw kennen en kunde en uw personeel, machines en uitrusting in de kijker, als voorbeeld van wat Vlaamse tuinaannemers in hun mars hebben. Commerciële verwijzingen zijn ook uitgesloten. Dit programma wordt betaald met uw bijdragen. Er wordt geen beroep gedaan op sponsoring, van wie dan ook. Alle baten komen u en uw collega’s toe.