Wie graaft, moet een KLIP-aanvraag doen. Ook op privédomein! | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Wie graaft, moet een KLIP-aanvraag doen. Ook op privédomein!

Auteur: KLIP – Informatie Vlaanderen 

Grote bomen vellen, een zwemvijver graven of zelfs zware lasten aanbrengen: zodra de werken een invloed kunnen hebben op wat zich onder de grond bevindt, is de KLIP-aanvraag de enige manier om je in te dekken tegen de gevolgen van graafschade. Te veel tuinaannemers beseffen dit niet en negeren daardoor onbewust deze verplichte voorzorgsmaatregelen. Zonder de aanvraag kan je als uitvoerder van de werken aansprakelijk gesteld worden als je bijvoorbeeld een gasleiding raakt. Doe dus altijd de KLIP-aanvraag. Het kost bijna niets en neemt slechts een paar minuten van je tijd.  

Verplichte aanvraag

Het webportaal KLIP omvat het grondgebied van het Vlaamse Gewest en is toegankelijk voor professionele aanvragers en particulieren. De aanvraag is verplicht, maar voor wie? Liesbeth Rombouts (productverantwoordelijke KLIP, Informatie Vlaanderen): “Voor meer werken dan men denkt. Het gaat niet alleen over machinale graafwerken, maar ook over alle werken die een invloed hebben op de bodem, zoals boren of met zware voertuigen op wegen rijden die daar niet op voorzien zijn. Het is ook niet de eigenaar die verantwoordelijk is, maar diegene die de graafwerken uitvoert. De verantwoordelijkheid komt ook niet op de schouders van de eigenaar te liggen als die bijvoorbeeld verklaart dat er geen leidingen op zijn terrein liggen." Minder goed geweten, is dat je ook hij het vellen of aanplanten van grote bomen of voor de aanleg van een zwemvijver een KLIP-aanvraag moet doen. 

KLIP beschermt je tegen de gevolgen van graafschade

De gevolgen van graafschade kunnen enorm zijn, dat weten we uit de kranten. Toch zijn niet alle uitvoerders van graafwerken zich bewust van de decretale verplichting om zich vooraf goed te informeren.  “Door een KLIP-aanvraag te doen, kom je tegemoet aan die verplichting. Het is het eerste waar je verzekering zal naar vragen als je een leiding raakt. We raden dan ook aan om bij alle graafwerken een KLIP-aanvraag in te dienen, ook als het om kleinere werken gaat. Een KLIP-aanvraag kost slechts €5 voor graafwerken van minder dan 200 m² en €10 voor grotere werken. Voor die prijs kan je het risico niet nemen,” vertelt Liesbeth Rombouts verder.  

Hoe lang moet je wachten op de plannen?

Het indienen van een planaanvraag duurt maximum vijf minuten. Je vraagt in KLIP de zone op waar de werken zullen uitgevoerd worden. KLIP kijkt achterliggend na welke kabel- en leidingbeheerders of nutsbedrijven in het gebied aanwezig zijn en stuurt de aanvraag naar alle betrokken partijen. Zij bezorgen binnen maximaal vijf werkdagen - vaak al binnen de twee dagen - de nodige informatie aan KLIP, die alle informatie bundelt tot één allesomvattend plan en dat naar de aanvrager stuurt. Het digitale plan dat je als graver ontvangt, is interactief en kan via de online viewer, of offline via een app geraadpleegd worden. Als je een leiding aanklikt, toont KLIP meer informatie over de leiding in kwestie en zo gewenst krijg je ook profielschetsen en zelfs ruwe data die gevorderde gebruikers in hun CAD-systeem kunnen inlezen. Sleuren met papieren kaarten is vandaag totaal overbodig.  

Belang voor tuinaannemers

Dat weinig tuinnaannemers van deze verplichte aanvraag weet hebben, zorgt ervoor dat we extra inzetten op dit thema. Als er specifieke vragen zijn, aarzel niet om Groen Groeien te contacteren zodat we gerichte informatie kunnen laten doorstromen naar de volledige sector. Ook op de website van Informatie Vlaanderen kan je steeds terecht met je vragen over KLIP, of kan je effectief een aanvraag doen (zie link hieronder).