Frequently Asked Questions (FAQ) van tuinaannemers | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciƫle en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Frequently Asked Questions (FAQ) van tuinaannemers

Laatste stand van zaken verkeerswetgeving en kilometerheffing

Ook de reglementering over het rijbewijs werd regelmatig gewijzigd. We ontvangen vaak vragen hierover. De regelgeving rond geneeskundig onderzoek rijbewijs C (voordelen als lid), vakbekwaamheid (vanaf sept 2016) en de vereiste categorie (o.a. tractoren) wordt toegelicht. Heel wat vragen werden gesteld over tachograafgebruik, nummerplaten voor traktoren en werfmachines en het vereiste rijbewijs voor aanhangwagens. Een laatste stand van zaken werd gebracht over het Eurovignet en de nakende km-heffing. 

De PPT-presentatie kan hier downloaden (enkel toegankelijk voor de leden van Groen Groeien)

Zeer sterke lastenvermindering voor de eerste aanwerving

Tuinaannemers die twijfelen of ze al dan niet een eerste werknemer zouden aanwerven, krijgen in de komende peirode een unieke kans aangezien er een vrijstelling komt van de basisbijdragen RSZ. Het loont de moeite om hier toch een bij stil te staan. Bovendien zijn er belangrijke RSZ-verminderingen voor de eerste vijf en zes werknemers. Deze nieuwe maatregel is van toepassing voor alle aanwervingen vanaf 1 januari 2016. Ook kwam het recent afgesloten  sectoraal sociaal akkoord 2015-2016 aan bod waarbij alle punten i.v.m. de tuinaanlegsector werden uitgediept. Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken bij Boerenbond kwam dit uitgebreid toelichten.

Alles over het recente sectoraal sociaal akkoord 2015-2016 vind je in het artikel hieronder (enkel toegankelijk voor de leden van Groen Groeien)

Alles over de vrijstelling  van de basisbijdragen voor de sociale zekerheid van je eerste werknemer vind je in het artikel hieronder (enkel toegankelijk voor de leden van Groen Groeien).