Groen Groeien Café Grobbendonk | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Groen Groeien Café Grobbendonk

Donderdag 16 maart ging de derde editie van het Groen Groeien café door bij onze partner DCM te Grobbendonk. De aanwezige leden kregen een unieke rondleiding binnen de fabriek van DCM. Achteraf werden we uitgenodigd in de bar van DCM om in een ideale setting het debat te voeren rond de in recordtempo stijgende prijzen en eigen kostprijzen. De moderator zorgde voor het presenteren van de cijfers uit de enquête die werd uitgestuurd door Groen Groeien.

Rondleiding fabriek DCM

Vooraleer het debat gevoerd werd rond kostprijsberekeningen konden de aanwezigen genieten van een rondleiding binnen de fabriek van DCM. De verschillende productielijnen van vaste meststoffen tot vloeibare meststoffen werden getoond. Ook de indrukwekkende opslagplaats voor al het geproduceerde materiaal sprak tot de verbeelding. Het is duidelijk dat logistiek alles goed gestructureerd moet zijn om dit tot een goed einde te brengen. 

Prijs machines en energie?  

Een feit waarvan we ons allemaal bewust zijn is de fors gestegen energiekost. Uiteraard heeft dit zijn weerslag op de transportkosten en finaal ook op de eindafrekening voor de klant. Uit onze enquête blijkt dat de meeste firma’s geen kilometervergoeding vragen. Gemakshalve wordt meestal een uurloon gerekend van en naar de werf, waarin het transport van mensen, grondstoffen en rollend materiaal verrekend zit. Een kilometertarief wordt nagenoeg niet gehanteerd. Tijdens de bespreking bleek wel dat er grote verschillen zijn naargelang de gebruikte transportmethode: vrachtwagen, bestelwagen of tractor.

Uurloon of vaste prijs?  

Over de vraag of je een uurloon moet rekenen of eerder een vaste prijs, heeft iedere aannemer een duidelijke mening. Dat bleek zowel uit onze enquête, als uit het debat dat gevoerd werd. Uit het publiek werd de vraag gesteld of er een differentiatie moest zijn tussen de loonkost van een arbeider of zaakvoerder en hoe dit gecommuniceerd wordt naar de klant. Tegelijkertijd werd ook duidelijk dat er grote verschillen tussen aannemers bestaan, wat hun voorkeur van prijsberekening betreft, en ook in welke situatie je een vaste prijs of een uurloon rekent. De algemene conclusie was dat er bij onderhoudswerk eerder geneigd werd naar een uurtarief. Voor aanleg worden vooral vooraf vastgestelde prijzen gehanteerd.  

Regionale variabiliteit  

Ook werd geopperd dat de markt- of uurprijs sterk kan verschillen naargelang de regio. Heel wat aanwezigen veronderstelden dat er meer gerekend wordt naarmate je dichter bij het Brusselse werkt. Er waren ook heel wat opmerkingen omtrent het al dan niet vragen van voorschotten. Een voorschot vragen genoot voor de meeste aanwezigen de voorkeur. Over welk bedrag je als voorschot vraagt, kon niet direct een consensus bereikt worden. Er werd ook stilgestaan bij het al dan niet tussentijds factureren en hoe je dit implementeert in je dagdagelijkse bedrijfsvoering.