Groen Groeien Café Oost-Vlaanderen | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Groen Groeien Café Oost-Vlaanderen

Groen Groeien Café Oost-Vlaanderen  

Donderdag 9 februari ging de tweede editie van het Groen Groeien café door bij Boutique Botanique te Lokeren. De gezellige bloemenwinkel met retro sfeer vormde de ideale setting voor een uiteenzetting  over de in recordtempo stijgende prijzen en eigen kostprijzen, die daar hand in hand mee gaan. De enquête werd opnieuw gelanceerd. Heel wat leden vulden die in, waardoor het cijfermateriaal voor de presentatie goed gefundeerd en geactualiseerd was. De moderator zorgde voor het presenteren van de cijfers en het losweken van het debat bij de aanwezigen. De avond ontplooide zich tot een interessante kans om te leren van elkaar, gezien er open gecommuniceerd werd over dit hot topic.

Auteur: Mathias Gysbrechts, consulent groenvoorziening  

Prijs machines en energie?  

Een feit waarvan we ons allemaal bewust zijn is de fors gestegen energiekost. Uiteraard heeft dit zijn weerslag op de transportkosten en finaal ook op de eindafrekening voor de klant. Uit onze enquête blijkt dat de meeste firma’s geen kilometervergoeding vragen. Gemakshalve wordt meestal een uurloon gerekend van en naar de werf, waarin het transport van mensen, grondstoffen en rollend materiaal verrekend zit. Een kilometertarief wordt nagenoeg niet gehanteerd. Tijdens de bespreking bleek wel dat er grote verschillen zijn naargelang de gebruikte transportmethode: vrachtwagen, bestelwagen of tractor.

Uurloon of vaste prijs?  

Over de vraag of je een uurloon moet rekenen of eerder een vaste prijs, heeft iedere aannemer een duidelijke mening. Dat bleek zowel uit onze enquête, als uit het debat dat gevoerd werd. Uit het publiek werd de vraag gesteld of er een differentiatie moest zijn tussen de loonkost van een arbeider of zaakvoerder en hoe dit gecommuniceerd wordt naar de klant. Tegelijkertijd werd ook duidelijk dat er grote verschillen tussen aannemers bestaan, wat hun voorkeur van prijsberekening betreft, en ook in welke situatie je een vaste prijs of een uurloon rekent. De algemene conclusie was dat er bij onderhoudswerk eerder geneigd werd naar een uurtarief. Voor aanleg worden vooral vooraf vastgestelde prijzen gehanteerd.  

Regionale variabiliteit  

Ook werd geopperd dat de markt- of uurprijs sterk kan verschillen naargelang de regio. Heel wat aanwezigen veronderstelden dat er meer gerekend wordt naarmate je dichter bij het Brusselse werkt. Er waren ook heel wat opmerkingen omtrent het al dan niet vragen van voorschotten. Een voorschot vragen genoot voor de meeste aanwezigen de voorkeur. Over welk bedrag je als voorschot vraagt, kon niet direct een consensus bereikt worden. Er werd ook stilgestaan bij het al dan niet tussentijds factureren en hoe je dit implementeert in je dagdagelijkse bedrijfsvoering.

Nakaarten met lokale specialiteit

Na het debat werd het café voor geopend verklaard. De aanwezigen deelden verder hun ideeën met elkaar, terwijl ze hun dorst konden lessen met een streekbiertje  en kennis maakten met de Lokerse paardenworst. Uit deze editie bleek vooral dat er geen eenduidig antwoord is op veel vragen met betrekking tot prijszetting en kostprijsberekening. Dankzij de enquête en het debat geraakt iedereen wel meer op de hoogte van wat gangbaar is binnen de sector. Graag nodigen wij jou uit om het volgende Groen Groeien Café bij te wonen. Dat gaat door op 16 maart bij DCM in Grobbendonk. Wij kijken er alvast naar uit om met jou in gesprek te gaan!