Infosessie SBB in Lokeren – Wat zet je in verkoopsvoorwaarden? | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Infosessie SBB in Lokeren – Wat zet je in verkoopsvoorwaarden?

Algemene verkoopsvoorwaarden en contracten zijn zeer belangrijk als professionele tuinaannemer. Ze vormen de hoeksteen van goede afspraken tussen de aannemer en klant. Het aantal problemen achteraf wordt geminimaliseerd bij correct opgestelde verkoopsvoorwaarden. In Lokeren vond een infosessie plaats georganiseerd door Groen Groeien in samenwerking met SBB. Onder andere de geldigheid van verkoopsvoorwaarden, het herroepingsrecht en het verschil tussen B2B en B2C kwamen aan bod. De avond wordt herhaald op 9 maart in Waregem bij Sulmon.

Auteur: Jarne Depaepe, consulent tuinaanleg

Geldigheid algemene verkoopsvoorwaarden

Voor deze avond van Groen Groeien maakte Julie Mattheeuws van SBB graag tijd om het belang van verkoopsvoorwaarden duidelijk te maken. Het is zeker heel belangrijk wat er in die voorwaarden staat, maar even belangrijk is het opmaken van geldige verkoopsvoorwaarden. Indien er onwaarheden of onwettelijkheden in de voorwaarden staan, wordt dit gezien alsof er geen verkoopsvoorwaarden aanwezig waren. Op die manier is er geen poot om op te staan bij eventuele geschillen. Verder is het noodzakelijk dat er een verwijzing is naar de verkoopsvoorwaarden op de voorzijde van de offerte. Indien dit niet aanwezig is, vervalt de geldigheid.

Algemene verkoopsvoorwaarden werken ook afschrikkend naar de klant. Indien deze correct zijn opgesteld, zal de klant zien dat er minder onderhandelingsmarge is. Om zeker te zijn dat de klant akkoord gaat met de verkoopsvoorwaarden, zorg je best voor een ondertekende offerte én ondertekende algemene verkoopsvoorwaarden. In de praktijk is dit vaak moeilijk waardoor een ondertekende offerte met kennisname- en aanvaardingsbeding, een efficiëntere oplossing is. Je bewaart ook best een bewijs van deze kennisname en aanvaarding. 

Herroepingsrecht

Het cliënteel is van belang voor de inhoud van de algemene verkoopsvoorwaarden. De regels B2C zijn bijvoorbeeld strenger dan B2B. De particuliere klant geniet veel bescherming waarmee rekening moet gehouden worden. Zo heeft de klant recht op herroeping. Indien een overeenkomst wordt gesloten vanop afstand (bv. via e-mail), heeft de klant recht op een herroeping en dit voor 14 dagen. Het is van belang om dit op te nemen in de algemene verkoopsvoorwaarden én te zorgen dat deze geldig zijn. Indien de verplichte informatie rond deze herroepingstermijn niet gegeven wordt (bv via algemene verkoopsvoorwaarden), wordt de termijn tot herroeping verlengd tot 12 maanden.

Ook met onrechtmatige bedingen dient opgelet te worden. Voor B2C is de algemene regel dat elk beding of elke voorwaarde in een overeenkomst tussen een onderneming en een consument die, alleen of in samenhang met een of meer andere bedingen of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van de partijen ten nadele van de consument, onrechtmatig is.

B2C vs B2B

Om de verschillen tussen B2B en B2C op te vangen, maak je als tuinaannemer best twee sets van algemene verkoopsvoorwaarden op. Één voor B2B, en één voor B2C. Dit zal echter een grote kost zijn waardoor er vaak op een alternatieve manier te werk gegaan wordt. Men laat enkel een set B2C maken, wetende dat er in B2B-context enkele voordelen verloren worden.