Midterm event 'Verticaal Groen: hoe & waarom?' | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Midterm event 'Verticaal Groen: hoe & waarom?'

Gebouwen worden steeds vaker bekleed met groene gevels. Verticaal groen biedt immers heel wat voordelen, zowel voor het milieu als voor het gebouw zelf. Via het project “Groen Bouwen” kan de tuinaannemer praktijkkennis opdoen voor de aanleg en het onderhoud ervan.

De studiedag richtte zich vooral tot (tuin)aannemers en ontwerpers die bewust willen kiezen voor groene gevels. De meest recente onderzoeksresultaten over zowel niet-grondgebonden als grondgebonden groene gevels of wanden werden toegelicht. Aansluitend op de presentaties kon men de proefopstellingen op het PCS bekijken. Een tiental verschillende types van groene gevels worden er opgevolgd. Via een minibeurs kon men tevens specialisten aanspreken en contact leggen met bedrijven.  

Pieter Goossens (PCS) gaf een uiteenzetting over de systeemkeuze in functie van irrigatie en plantenkeuze. Hij gaf deskundige uitleg bij de proefopstelling van diverse soorten groene wanden, zowel grond- als niet-grondgebonden met hun voor- en nadelen.

Roeland Samson (Universiteit Antwerpen) gaf een uiteenzetting over de relatie tussen fijn stof en planten en het effect hierop bij toepassing van groene elementen in de stad. Met het Ecocities-project wil men groengevels en groendaken zo duurzaam mogelijk maken in een veranderend klimaat.

De levenscyclusanalyse (LCA) van groene wanden werd toegelicht door Lisa Wastiels (WTCB). Zij gaf een inzicht in de milieu-impact van de verschillende onderdelen.

Een overzicht van de eerste metingen van het waterverbruik en -kwaliteit die uitgevoerd werden op de WTCB-proefopstelling te Limelette werd gegeven door Joris Van Herreweghe (WTCB).