Navorming fytolicentie Kortrijk | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Navorming fytolicentie Kortrijk

Via Groen Groeien kon er ook in 2019 navormingen i.k.v. de fytolicentie gevolgd worden, specifiek voor tuinaannemers. De vormingsavond te Kortrijk op 16 december was door de Vlaamse overheid erkend als vormingsactiviteit voor het behoud en/of verlenging van de fytolicentie. 103 deelnemers werden die avond geregistreerd en verdienden hiermee 1 erkende officiële opleiding als houder van een fytolicentie P2 of P3.

Programma:  

18u30-19u00: Ontvangst en registratie van de deelnemers (ID kaart verplicht)  

19u00-20u00: spreker 1: ‘Plantsortiment ter bevordering van de biodiversiteit en natuurlijke vijanden’ door Pieter Goossens, Proefcentrum voor Sierteelt  

20u00-21u00: spreker 2: ‘Natuurlijke vijanden als basis voor plaagonderdrukking’ door Joachim Moens, HOGENT-campus Melle  

21u00-21u30: pauze  

21u30-22u30: spreker 3: ‘Hoe belangrijk is persoonlijke bescherming bij het gebruik van sproeistoffen’ door Dirk Baets, Bayer CropScience