Startvergadering 2023-2024 Hout in de Toekomst bij Collstrop | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Startvergadering 2023-2024 Hout in de Toekomst bij Collstrop

Bedrijfsrondleiding

Na de kennismaking met alle aanwezigen werd iedereen rondgeleid doorheen de ruime productiesite van Collstrop. Stapsgewijs konden we de verschillende stadia aanschouwen dat hout nodig heeft om tot een volwaardig afgewerkt eindproduct getransformeerd te worden.

Er werd stilgestaan bij het logistieke verhaal en de opslag van hout. Ook werd ons uitgelegd hoe het productieproces van ruwhout, dat nog bijgeschaafd dient te worden tot de op maat verzaagde plank, eruit ziet. Na het bezoeken van deze afdeling kon er kennis worden gemaakt met de verscheidene manieren waarop hout kan verduurzaamd of behandeld wordt tegen de weersomstandigheden. Zo werden de verschillende mogelijkheden wat betref t hout behandelen besproken en getoond.

 

Verduurzamen van hout

Wanneer men spreekt over verduurzamen van hout, dan kan thermowood uiteraard niet ontbreken. Met eigen ogen konden de aanwezigen zien dat Collstrop volop inzet op het droogproces. Om thermowood in hun assortiment te kunnen aanbieden, hebben ze niet 1 maar 2 grote ovens om het hout te behandelen. Een van deze machines kan een 45-tal m3 hout in een werkgang drogen en is de grootste in zijn soort binnen Europa.

 

Circulair verhaal

Na het aanschouwen van het volledige productieproces werd ons getoond hoe Collstrop als aanbieder van een natuurlijk product inzet op een circulair verhaal. De restromen van het hout in de fabriek worden namelijk hergebruikt om zowel warmte als energie op te wekken voor eigen gebruik.

 

Hout in de toekomst!

Na het bezoek aan de fabriek werd er stilgestaan bij het onderwerp van de avondvergadering. Namelijk Hout in de toekomst! Pieter Deweerdt gaf ons een presentatie waaruit bleek dat hout, indien juist aangekocht en behandeld, een circulair verhaal kan vormen. Het vergelijk wat betref t C02 uitstoot tussen hout en beton passeerde de revue. We konden uit de weergegeven tabellen opmaken dat hout, als het duurzaam wordt gewonnen, een 10-tal keer duurzamer is dan eenzelfde hoeveelheid betonproducten.

 

Kwaliteit en labels

Ook in de houtsector ciculeren heel wat kwaliteitslabels. Zo kwamen het FSC, PFSC en andere labels ruim aan bod. Hardhout vs. thermowood behandeld hout werd met elkaar vergeleken. De kwaliteit van hardhout zou licht achteruit gegaan zijn tegenover 20 à 30 jaar geleden. Dit omdat hardhout toen de tijd kreeg om te groeien en de jaarringen dus dichter bij elkaar lagen. De dag van vandaag groeien de hardhoutsoorten op een meer geforceerde wijze. Een snellere groei vertaalt zich in jaarringen die verder uit elkaar liggen waardoor het hardhout iets minder duurzaam is geworden. De oplossing: thermo wood!

 

De toekomst!

Goed behandeld thermo Wood zou volgens Collstrop in de buurt moeten komen van hardhout wat betref t duurzaamheidsklasse. Door een snelgroeiende houtsoort thermisch te behandelen, kan men één bosperceel procentueel gezien sneller oogsten dan wanneer men hardhoutsoorten zou gebruiken bij aanplant van eenzelfde perceel. Zo is er minder ruimte nodig om eenzelfde hoeveelheid hout te bekomen en kan er tevens meer lokaal hout worden geproduceerd. Wat dan weer een meer gunstige ecologische voetafdruk betekent. Meer en meer wordt er ook gevraagd naar duurzaam hardhout, waardoor er toch een kleine schaarste op de markt heerst en de prijzen stijgen.