Startvergadering Groen Groeien - Hoe omgaan met extreme droogtes? | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Startvergadering Groen Groeien - Hoe omgaan met extreme droogtes?

Dit thema werd vooropgesteld nav de twee voorbije extreem droge zomers en de mogelijke gevolgen. Veel schade werd vastgesteld zowel bij nieuwe aanplant als bij bestaande beplantingen. Hoe kunnen we ons hiertegenover indekken? Dienen we onze beplantingslijsten aan te passen ? Kortom, stof genoeg dat ons stemt tot discussie.

Na de ontvangst gaven Steven De Bruycker en Rudy Vannevel een korte voorstelling en rondleiding bij boomkwekerij Willaert. De problematiek van het grondwater - eventuele negatieve gevolgen van gebruik grondwater en de alternatieven, bufferingssystemen, wadi’s, … als mogelijke oplossingen, werden uiteengezet door Steven De Bruycker. Gastspreker Lucien Verschoren presenteerde een zeer boeiende informatieve sessie met confronterende foto’s, doordachte plantenkeuze, ... En een hele reeks klimaatbomen voor de toekomst. Daarna volgde een verzorgde netwerkingsreceptie waar over dit thema nog eens werd nagepraat en contacten gelegd.