Startvergadering Groen Groeien i.s.m. Huurland | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciële en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Startvergadering Groen Groeien i.s.m. Huurland

BA uitbating up to date ? Wat is zoal actueel en welke uitbreidingen in je BA heb je wel of niet? Groen Groeien zocht het uit !  Onze gastspreker Peter Van Melckebeke (Allianz) gaf een uiteenzetting hierover specifiek voor tuinaannemers. De deelnemers konden tijdens en na de voordracht bij hem terecht met hun concrete vragen. Hieonder vind je de PPT-presentatie.