Tewerkstelling | Groen Groeien

Groen groeien is de vereniging voor Vlaamse tuinaannemers.
Ze verdedigt hun belangen, verenigt haar leden en zorgt voor commerciƫle en praktische voordelen. Word nu lid

Lid worden Ledenaanbod Login

Vragen of meer info nodig? Contacteer ons

Tewerkstelling

Starten als werkgever

Als je wil starten als werkgever zijn er een aantal stappen die je moet ondernemen. We geven ze hier in volgorde van belangrijkheid:

1. Verzekering arbeidsongevallen
Deze verzekering is verplicht voor alle werkgevers. Ze dekt ongevallen op het werk en ongevallen op weg van en naar het werk.

2. RSZ werkgever
Een RSZ-nummer is een identificatienummer dat de Belgische organisatie Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) intern gebruikt ter identificatie van werkgever. Dit nummer is makkelijk aan te vragen via www.socialezekerheid.be. Ga naar werkgevers en mandatarissen en kies punt 1 en daarna Werkgever IDentificatie (Wide).

3. Kinderbijslagfonds
Het kinderbijslagfonds is een recht voor elke ouder en aansluiten is een verplichting voor elke werkgever. Dit is verplicht zelfs indien het niet van toepassing zou zijn en moet zowel voor reguliere als seizoenarbeiders. Het is belangrijk dat je alle werknemers bij hetzelfde fonds aansluit. Indien je niets doet, zal je automatisch na 90 dagen aangesloten worden bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers.

4. Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
Een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk is een verplichte instantie in België die zich bezighoudt met het welzijn van de werknemers. Elke onderneming in België die werknemers in dienst heeft is verplicht om zich bij een externe dienst aan te sluiten.

p19tq6m1791g7luml1d2r4fe1k16.jpg

Arbeidsreglement

Het arbeidsreglement is een soort basisdocument in de onderneming waarin de rechten en plichten van de werkgever en de werknemers worden opgenomen. In dit document moeten alle afspraken in verband met hoe men in de onderneming zal werken worden opgenomen (bv arbeidsduurregeling, wanneer en hoe verlof nemen…).  In de wet komen een aantal clausules voor die verplicht in een arbeidsreglement moeten worden opgenomen. Belangrijk is ook dat in principe elke werknemer een exemplaar van het arbeidsreglement moet ontvangen, het moet beschouwd worden als een bijlage bij de individuele arbeidsovereenkomst.

Nuttige documenten

 • Het arbeidsreglement versie 2015
 • De handleiding voor het invullen van het arbeidsreglement
 • Voorbeelden van uurroosters (bijlage arbeidsreglement)
 • De bijlage i.v.m. psychosociale risico's.
 • De minimumlonen tuinaanleg vanaf 1 januari 2017

Nieuwe reglementering psychosociale risico's 
De nieuwe reglementering rond 'psychosociale risico's' heeft als gevolg dat je deze bijlage aan je arbeidsreglement moet toevoegen. Deze bijlage zit al in het arbeidsreglement dat je hier kunt downloaden. je moet dit dus enkel gebruiken als je een recent bijgewerkt arbeidsreglement verder wilt gebruiken en aanpassen aan de laatste wetgeving. Als je enkel deze aanpassing aan je arbeidsreglement moet doen, volstaat het gewoon toevoegen ervan. Je moet niet opnieuw de procedure voor goedkeuring arbeidsreglement doorlopen.

Als lid kun je de onderstaande nuttige documenten downloaden door ze aan te klikken.

p19tq6m9d118b61eckuhm1jbc1aqbd.jpg

Flexibele arbeidsregeling en uurroosters

Voor de tuinaanlegsector is via een KB bepaald dat de daggrens van de arbeid op 11 uur kan worden gebracht (ipv 9 uur) en de weekgrens op 50 uur (ipv 38 uren). Dit houdt in dat:

 • De normale dag- en weekgrenzen overschreden kunnen worden tot een maximum van respectievelijk 11 uur per dag en tot 50 uur per week.
 • Dat de werkgever geen overurentoeslag moet betalen wanneer er meeruren gepresteerd worden boven de 9 uur/dag en boven de 38 uur/week.
 • Men in principe maximaal 91 meeruren mag opstapelen. Wanneer men aan dit volume van meeruren zou komen, moet er eerst inhaalrust worden gegeven vooraleer er terug bijkomende uren gepresteerd kunnen worden.
 • De normale wekelijkse arbeidsduur van 38 uur gerespecteerd kan worden als een gemiddelde op jaarbasis. Het referentiejaar kan door de werkgever zelf gekozen worden, best aansluitend bij de werkzaamheden van de eigen onderneming. Wanneer niets uitdrukkelijk bepaald wordt op ondernemingsvlak, dan is er volgende referentieperiode voorzien van 1 april tot 31 maart.

De werknemer wordt betaald aan de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd (voor voltijdsen 38 uur/week), de meeruren worden niet betaald op ogenblik van prestatie maar worden weggewerkt door inhaalrust die ook betaald wordt.

Meer details over de flexibele uurregeling en actualiteiten over tewerkstelling in de tuinaanlegsector kun je als lid downloaden door het onderstaande artikel aan te klikken.

Studenten

Een student kan voor 50 dagen tewerkgesteld worden op een tuinbouwbedrijf met een studentenovereenkomst (= jobstudent). Het loon van een minderjarige student wordt berekend op het loon van een ongeschoolde vaste werknemer volgens onderstaande percentages:

 • maal 70% voor 15 en 16-jarigen
 • maal 85% voor 17-jarigen

Hieronder vind je twee artikels met gedetailleerde informatie in verband met studentenarbeid.

p19tq6lo6r1o5p3l993o102n1ho61.jpg

Tewerkstelling en personeel:

Hier vind je de meest courante informatie voor tuinaannemers over tewerkstelling van personeel: flexibele arbeidsduurregeling, minimumlonen, deeltijdse tewerkstelling, wat bij sociale inspectie?, eco-cheques, hoofdelijke aansprakelijkheid, schijnzelfstandigheid, ...